Wczytuję dane...

Udział w kategorii classic 1 do 1 EXPERT

REGULAMIN MISTRZOSTW LASH.PL CHAMPIONSHIPS 2019
(STACJONARANE I ONLINE)


INFORMACJE OGÓLNE


Mistrzostwa lash.pl CHAMPIONSHIPS POZNAN 2019 mają za zadanie wyłonić zwycięzców i
najlepszych stylistów na podstawie konkursu stacjonarnego i przesłanych fotografii swoich
prac.


Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji i wysłania fotografii
jednej pracy w danej konkurencji.
Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego i własnoręcznego wykonania ocenianych prac.


Organizatorem mistrzostw jest Angelika Szuleta, nip: 9462562777, Al. Wojska Polskiego
185/47, 62-800 Kalisz
Zapisy otwierają się 1 kwietnia 2019, a rezerwacje miejsca gwarantuje min. 50% opłaty za
uczestnictwo.


Uczestnik może w późniejszym terminie dopisywać się na kolejne kategorie
Ilość miejsc w każdej konkurencji jest ograniczona
Konkurencja otwiera się przy minimum 5 uczestnikach


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez
Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie 
warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
Wszystkie materiały zdjęciowe oraz filmy realizowane podczas wydarzenia
organizator ma prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych jak również
redakcyjnych. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie swojego wizerunku
i danych osobowych oraz wykorzystania nadesłanych fotografii w celach promocyjnych
Organizatora


1. Rejestracja
a. Zapisy na zawody stacjonarne rozpoczynają się 1 kwietnia 2019 roku poprzez
wysłanie zgłoszenia przez formularz zamieszczony na stronie www.lash.pl w
zakładce „mistrzostwa”.
b. Zapisy na zawody online rozpoczynają się 10 kwietnia 2019 roku poprzez
wysłanie zgłoszenia przez stronę www.lash.pl w zakładce „mistrzostwa” lub
maila na adres mistrzostwa.lash.pl@gmail.com i podanie danych:
i. Imię i nazwisko
ii. Numer telefonu
iii. Adres mail
iv. Adres do korespondencji (wysyłka dyplomów i wygranych nagród)
v. Link do swojego fb/insta/www
vi. Wybrana konkurencja (kategoria wiekowa)
vii. Dyplomy potwierdzające udział w danej kategorii wiekowej
viii. Dane do faktury
c. Uczestnik, który chce dopisać się do kolejnych kategorii w późniejszym
terminie wysyła ponowne zgłoszenie z informacją CZY JUŻ JEST ZAPISANY?


2. Opłaty za mistrzostwa stacjonarne

Od 10.08.2019 obowiązuje cena last minute 

250zł ZA JEDNĄ KONKURENCJĘ STACJONARNĄ

(promocyjna cena obowiązuje dla nowych uczestników lub uczestników już
zapisanych, którzy chcą dobrać dodatkową kategorię w cenie last minute)

ceny standardowe
a. Koszt pojedynczej kategorii to 400zł
b. Koszt dwóch kategorii to 800zł
c. Koszt trzech kategorii to 1050zł
d. Koszt czterech kategorii to 1400zł
e. Koszt pięciu kategorii to 1700zł
f. Koszt sześciu kategorii to 2000zł
g. Koszt siedmiu kategorii 2200zł
h. Koszt ośmiu kategorii 2400zł
i. Koszt dziewięciu kategorii 2500zł


3. Od 10.08.2019 obowiązuje cena last minute

200zł ZA JEDNĄ KONKURENCJĘ ONLINE

(promocyjna cena obowiązuje dla nowych uczestników lub uczestników już
zapisanych, którzy chcą dobrać dodatkową kategorię w cenie last minute)

cena standardowa kategorii online to 250zł


4. Opłaty:
a. Opłatę za uczestnictwo należy uiścić niezwłocznie po dokonaniu zapisu – w
przypadku nie dokonania wpłaty, miejsce zostaje zwolnione i przekazane dla
uczestnika z „listy rezerwowej”
b. Wpłata 50% kwoty powinna być wpłacona w czasie 7 dni od rezerwacji miejsca,
pozostała kwota w czasie 45dni od rezerwacji miejsca, ale nie później niż do 10
sierpnia 2019 roku.
c. Wpłaty należy dokonywać na konto: Angelika Szuleta ING 78 1050 1201 1000
0092 3659 6657
d. O zakwalifikowaniu do wybranej kategorii decyduje kolejność dokonanych
wpłat.
e. W przypadku gdy po dokonaniu rejestracji i wpłaty okaże się, że ilość miejsc
dostępnych w danej Kategorii wyczerpała się , organizator dokona zwrotu
opłaty na rachunek bankowy Uczestnika, z którego dokonano wpłaty opłaty.


5. Aby konkurencja się odbyła w danej Kategorii musi być minimum 5 Uczestników. W
innym przypadku dana Kategoria się nie odbędzie, a Uczestnik będzie miał możliwość
uczestnictwa w innej wybranej Kategorii, w której będą dostępne miejsca lub otrzyma
zwrot dokonanej opłaty.


6. Miejsce mistrzostw stacjonarnych: Novotel Poznań centrum Plac Andersa 1.


7. Program mistrzostw stacjonarnych


SOBOTA 7-09-2019
• 7.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników
• 8.00 – 10,30 – 2-3d (2,5h)
• 11.00 – 13.30 – 4-6d (2,5h)
• 14,00 – 17.00 – mega volume (3h)
• 17,30 - 19,00 – lash lift (1,5h)


NIEDZIELA 8-09-2019
• 7.00– otwarcie rejestracji uczestników
• 8.00 – 10.00 – Classic 1:1 (2h)
• 10.30 – 14.00 – lash exam (3,5)
• 14,30- 15,30 - naturalna stylizacja brwi (1h)
• 16,00 – 17,30 – pudrowa stylizacja brwi - ombre brows (1,5h)
• 19.00 – rozdanie nagród (stacjonarne + online)


8. Fotografie online
a. Zdjęcia prac należy wysłać na adres mailowy do 30. 08. 2019 roku DO GODZ
23,59, a wyniki zostaną opublikowane z dniem 8. 09. 2019 roku.
b. classic 1:1, 2d-5d, 5d i więcej, male lashes (7 zdjęc dobrej jakości)
i. zdjęcia przed
1. oczy zamknięte (zdjęcie od góry)
2. oczy otwarte (na wprost)
ii. zdjęcia po
1. oczy zamknięte (zdjęcie od góry)
2. oczy otwarte (na wprost)
3. zbliżenie na oko prawe (oko otwarte, zdjęcię od dołu)
4. zbliżenie na oko lewe (oko otwarte, zdjęcie od dołu)
5. dowolne zdjęcie


9. Kategorie wiekowe

a. Mistrzostwa stacjonarne:
i. Junior (do 1 roku doświadczenia)
ii. Master (1-3 lat doświadczenia)
iii. Expert (powyżej 3 lat doświadczenia i instruktorzy)
b. Online:
i. Master (Nie instruktorzy)
ii. Expert (instruktorzy)
c. W kategoriach: lash exam, male lashes, stylizacja brwi, lash lift i lash art. – brak
kategorii wiekowej.
d. Osoby nie będące szkoleniowcami zobowiązane są do wysłania certyfikatów i
linku do swojego fb, fanpage i www.
e. Uczestnicy będą weryfikowani w sposób losowy
f. Zaniżenie kategorii wiekowej będzie skutkowało dyskwalifikacją.


10. Kategorie na mistrzostwach online

a. Classic lashes
Light volume (2-5d)
Mega volume (6d i więcej)
Male lashes


11. Kryteria ocen online


 1:1
i. Ogólne wrażenie (10p.)
ii. Modelowanie (10p.)
iii. Kolor (5p.)
iv. Kierunkowanie (5p.)
v. Długość rzęs (5p.)
vi. Odstęp od powieki (5p.)
vii. Zapełnienie (5p.)
viii. Kąciki wewnętrzne i zewnętrzne (po 3 punkty za kącik)


2d-5d
i. Ogólne wrażenie (10p.)
ii. Modelowanie (10p.)
iii. Kolor (5p.)
iv. Kierunkowanie (5p.)
v. Długość rzęs (5p.)
vi. Puszystość (5p.)
vii. Odstęp od powieki (5p.)
viii. Zapełnienie (5p.)
ix. Kąciki wewnętrzne i zewnętrzne (po 3 punkty za kącik)

 6d i więcej
i. Ogólne wrażenie (10p.)
ii. Modelowanie (10p.)
iii. Kolor (5p.)
iv. Kierunkowanie (5p.)
v. Długość rzęs (5p.)
vi. Puszystość (5p.)
vii. Odstęp od powieki (5p.)
viii. Zapełnienie (5p.)
ix. Kąciki wewnętrzne i zewnętrzne (po 3 punkty za kącik)

male lashes
i. Ogólne wrażenie (10p.)
ii. Modelowanie (10p.)
iii. Kolor (5p.)
iv. Kierunkowanie (5p.)
v. Długość rzęs (5p.)
vi. Odstęp od powieki (5p.)
vii. Zapełnienie (5p.)
viii. Kąciki wewnętrzne i zewnętrzne (po 3 punkty za kącik)


12. Konkurencje w mistrzostwach stacjonarnych


a. Classic 1:1
b. 2-3d
c. 4-6d
d. Lash exam
e. Lash lift
f. Naturalna stylizacja brwi
g. Lash art. (temat: KOBIETA)
h. stylizacja brwi ombre brows


 Kryteria konkurencji 1:1
a. Ogólne wrażenie 10ptk
b. Sklejki 10 pkt.
c. Odstęp od powieki 5 ptk
d. Czystość pracy 5ptk
e. Powierzchnia łączenia 5 pkt
f. Wypełnienie 10 pkt
g. Kącik wewnętrzny 5 pkt
h. Kącik wewnętrzny 5 pkt
i. Symetria 5 pkt
j. Modelowanie 5 pkt
k. Kolor 5 ptk
l. Kierunek 5 pkt
m. Czystość stanowiska pracy 5 pkt.

Kryteria ocen konkurencji 2-3d
a. Ogólne wrażenie 10ptk
b. Sklejki 10 pkt.
c. Odstęp od powieki 5 ptk
d. Czystość pracy 5ptk
e. Powierzchnia łączenia 5 pkt
f. Wypełnienie 10 pkt
g. Kącik wewnętrzny 5 pkt
h. Kącik wewnętrzny 5 pkt
i. Symetria 5 pkt
j. Modelowanie 5 pkt
k. Kolor 5 ptk
l. Kierunek 5 pkt
m. Czystość stanowiska pracy 5 pkt.
n. Wielkość Kępki 3d- 5 pkt. 2d 3 pkt.
o. Rozpuszenie kepki 5 pkt
p. Symetria i powtarzalność Kępki 5 ptk
q. Grubość rzęs 007 -5 pkt 0.1 4 ptk

Kryteria ocen konkurencji 4-6d
a. Ogólne wrażenie 10ptk
b. Sklejki 10 pkt.
c. Odstęp od powieki 5 ptk
d. Czystość pracy 5ptk
e. Powierzchnia łączenia 5 pkt
f. Wypełnienie 10 pkt
g. Kącik wewnętrzny 5 pkt
h. Kącik wewnętrzny 5 pkt
i. Symetria 5 pkt
j. Modelowanie 5 pkt
k. Kolor 5 ptk
l. Kierunek 5 pkt
m. Czystość stanowiska pracy 5 pkt.
n. Wielkość Kępki 6d- 5 pkt. 5d -4 ptk 4d 3 pkt.
o. Rozpuszenie kepki 5 pkt
p. Symetria i powtarzalność Kępki 5 ptk
q. Grubość rzęs 005 -5 pkt 007 -4 ptk


Kryteria ocen konkurencji volume
a. Ogólne wrażenie 10ptk
b. Sklejki 10 pkt.
c. Odstęp od powieki 5 ptk
d. Czystość pracy 5ptk
e. Powierzchnia łączenia 5 pkt
f. Wypełnienie 10 pkt
g. Kącik wewnętrzny 5 pkt
h. Kącik wewnętrzny 5 pkt
i. Symetria 5 pkt
j. Modelowanie 5 pkt
k. Kolor 5 ptk
l. Kierunek 5 pkt
m. Czystość stanowiska pracy 5 pkt.
n. Wielkość Kępki powyzej 9d- 5 pkt. 8d -4 pkt. 7d 3 pkt.
o. Rozpuszenie kepki 5 pkt
p. Symetria i powtarzalność Kępki 5 ptk
q. Grubość rzęs dopuszczalna to 005 (punkty karne za rzęsy grubsze)


 Kryteria oceny kategorii Lash EXAM
a. Stan rzes naturalnych (10p)
b. Trudnosc ksztaltu oka i doboru stylizacji (10p)
c. Ogolne wrazenie (10p)
d. Modelowanie (10p)
e. Dlugosc/skret/grubosc (po 5p za kazde)
f. Kolor (5p)
g. Kaciki wewnętrzne i zewnętrzne (po 5 p za każdy)
h. Czystość pracy ( 5p)
i. Sklejki (10p)
j. Symetria (5p)
k. Wypelnienie (10p)
l. Powierzchnia łączenia (5p)
m. Kierunki (5p)
n. Odstep (5p)
o. Punkty karne


 Kryteria ocen stylizacji brwi
a. stan początkowy brwi modelki (10p)
b. ogólne wrażenie (10p)
c. Symetria (5p)
d. geometria brwi (gługość, grubość, szerokość, apex, wygięcie, oś) (10p)
e. modelowanie brwi (dostosowanie brwi do anatomii modelki) (5p)
f. zafarbowanie włosków (5p)
g. równomierność zafarbowania (5p)
h. dobór koloru (5p)
i. depilacja (sprawdzenie podrażnienia skóry, ominiętych włosków lub
nadmiernej regulacji) (5p)
j. czystość pracy (5p)
k. punkty karne


Kryteria ocen stylizacji ombre brows
a. stan początkowy brwi modelki (10p)
b. ogólne wrażenie (10p)
c. Symetria (5p)
d. geometria brwi (długość, grubość, szerokość, apex, wygięcie, oś) (10p)
e. modelowanie brwi (dostosowanie brwi do anatomii modelki) (5p)
f. zafarbowanie włosków (5p)
g. równomierność zafarbowania skóry – efekt ombre(5p)
h. dobór koloru (5p)
i. depilacja (sprawdzenie podrażnienia skóry, ominiętych włosków lub
nadmiernej regulacji) (5p)
j. czystość pracy (5p)
k. punkty karne


 Kryteria ocen lash lift
a. stan początkowy naturalnych rzęs modelki (10p)
b. ogólne wrażenie (10p)
c. symetria pracy (5p)
d. dobór wałeczka (5p)
e. równomierność podkręcenia rzęs (5p)
f. kąt uniesienia (5p)
g. Kierunkowanie (5p)
h. kąciki wewnętrzne (3p)
i. kąciki zewnętrzne (3p)
j. Kolorystyka (5p)
k. czystość pracy (5p)
l. punkty karne


Kryteria oceny Lash ART. (temat Kobieta)
a. Ogólne wrażenie (15p)
b. Kostium (15p)
c. Bodypainting (15p)
d. Techniki aplikacji rzęs (15p)
e. Ilość kolorów (10p)
f. Techniki ozdabiania rzęs (20p)


22. Kryterium czystości stanowiska pracy jest oceniane podczas trwania każdej
konkurencji i w przypadku punktacji exequo jest pierwszym w hierarchii – z
wylączeniam LASH ART (5p)


a. Stroj stylistki (fartuch, obuwie zmienne) – 1p
b. Przygotowanie modelki (czepek, podkład na łóżko) – 1p
c. Porządek stanowiska pracy (brak porozrzucanych przyborów, rzęs, chusteczek,
itd. Posptrzatanie stanowiska pracy po apliakcji) – 1p.
d. Czystość wokół twarzy modelki ( brak rzęs na twarzy, stanowisko nie
ubrudzone klejem, preparatami do henny lub liftingu) – 2p


23. Sędziowie
Skład sędziowski zostanie podany w późniejszym terminie. Każdą kategorię
będzie oceniało min. 3 sędziów.


24. Nagrody
W mistrzostwach zostaną nagrodzone 4 pierwsze miejsca:
Puchary dla 1,2 I 3 miejsca
Medal dla 4 miejsca

Nagrody od sponsorów


 Żadna z nagród nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy.


25. Dyskwalifikacja publiczna z podaniem imienia i nazwiska na gali i w mediach
społecznościowych nastąpi gdy zostanie zauważone:
1. Zaniżenie kategorii wiekowej
2. Wyrywanie rzęs naturalnych modelki
3. Wyklejanie stylizacji gotowymi kępkami
4. Rozmowa, zakłócanie ciszy podczas pracy (w tym także słuchanie głośno muzyki w
słuchawkach)
5. Praca poza wyznaczonymi godzinami. (przed rozpoczęciem kategorii – 30min.
Można podkleić modelce rzęsy, odtłuścić i przygotować schemat/mapkę. Można
przygotować sobie wszystkie narzędzia i rzęsy do pracy – nie wolno tworzyć kępek na
później). W momencie sygnału „koniec pracy, czas stop, proszę odłożyć pęsety” należy
odkleić płatki modelce, nie wolno rzęs dotykać, czesać i używać pęset. Można zrobić
zdjęcie (bez czesania i dotykania rzęs – pęsetką, mikrobrushem, palcem itd.)
dozwolone jest skończenie pracy przed czasem.
6. Kontakt z modelką po zakończeniu konkurencji, kiedy modelka oczekuje na
sprawdzenie rzęs w kolejce do pokoju sędziowskiego jest ZABRONIONY!
7. Podmienianie modelek (siostry, bliźniaczki, itd.) jest ZABRONIONE!
8. Nie pojawienie się modelki na zdjęciach przed i po.
9. Próba wyrywania, doklejania, poprawiania rzęs przez modelkę lub osobę trzecią w
kolejce do pokoju sędziowskiego lub w toalecie.
10. Zabrania się zakraplania oczu modelce w celu zatajenia czerwonych oczu
powstałych podczas aplikacji.
11. Wchodzenie do toalety modelek lub uczestniczek (nie do swojej ponieważ będą
osobne toalety dla uczestników i modelek)
12. Wynoszenie kart pracy przez modelki poza sale sędziowską (karty ocen zostaną
przekazanie po zakończeniu mistrzostw przewodniczącemu komisji sędziowskiej –
Angelice Szulecie)
13. Dyskusja z sędziami i próba wtargnięcia do pokoju sędziowskiego przez uczestnika.
14. Dyskusja modelki podczas sprawdzania przez sędziów.
15. Próba wykonywania ukradkiem zdjęć ocen i notatek sędziów lub organizatorów.
JEŻELI WYSTĘPUJE WĄTPLIWOŚĆ CO DO OCENY TO BĘDZIE TO DO WYJASNIENIA
BEZPOSREDNIO PO ZAWODACH I UCZESTNICZKA OTRZYMA INFORMACJE ZWROTNĄ
OD RAZU PO ZAWODACH


26. Organizator zapewnia podczas mistrzostw stacjonarnych dla uczestników i modelek:
a. Łóżko
b. Krzesło
c. Podkłady higieniczne na łóżko
d. Śmietnik
e. Dostęp do kontaktu (prąd)
f. Wodę
g. Kawę
h. Herbatę
i. Modelkę (tylko na konkurencję LASH EXAM)


27. Uczestnik na mistrzostwa stacjonarne powinien mieć we własnym zakresie:
a. Modelkę (z wyłączeniem konkurencji LASH EXAM)
b. Lampę
c. Kocyk
d. Poduszkę dla modelki
e. Materiały do pracy
f. Preparaty do dezynfekcji dłoni i narzędzi
g. Strój do pracy
h. Produkty jednorazowe i higieniczne potrzebne do wykonywania stylizacji.


28. Niedozwolone jest wnoszenie na obszar mistrzostw przez uczestnika swojego jedzienia
i picia (zamawianie pizzy itp.)


Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku i nadesłanych
fotografii swoich prac, w
formie publikacji na stronach internetowych i portalach społecznościowych
Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994, Nr 24, poz. 83 ze zm.)
Wizerunek, o którym tu mowa może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez
obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub

ogólnie uznanych za nieetyczne.
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o
wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem Organizatora , z tytułu
wykorzystania wizerunku Uczestnika lub nadesłanych przez uczestnika fotografii przez
Organizatora w celach redakcyjnych
i promocyjnych.
Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest do 45 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Uczestnik wysyła maila na adres mistrzostwa.lash.pl@gmail.com. W późniejszym terminie
może zdecydować się na zamianę kategorii stacjonarnej na online lub online na
stacjonarną (po wyrównaniu różnic w opłacie za uczestnictwo). Zamiana możliwa jest nie
później niż do 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. Wszystkie zmiany należy kierować na
maila organizatora.
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach
regulaminu budzących wątpliwości, rozstrzygać będzie Organizator .
Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
podania przyczyn. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu Uczestnikom
dokonanych opłat za Uczestnictwo
Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych
przetwarzanych na potrzeby Mistrzostw Organizator – Angelika Szuleta NIP. 9462562777,
Adres Wojska Polskiego 185/47 62-800 Kalisz.
Dane Uczestników Mistrzostw będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia Mistrzostw, w tym postępowania
reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Mistrzostwach. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Organizator ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu. O zmianach
uczestnicy zostaną poinformowani. Informacja o ewentualnych zmianach będzie
publikowana wyłącznie na fp lub stronie internetowej Organizatora.
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.


Zapraszam,
Angelika Szuleta
www.lash.pl
tel. 730 733 766
mistrzostwa.lash.pl@gmail.com

Polecamy
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...